1
Bạn cần hỗ trợ?

Dự án

Trại gà thịt CP Cây Gáo - Đồng Nai

Trại gà thịt CP Cây Gáo - Đồng Nai

Hệ thống trại được cung cấp và lắp đặt bởi công ty Xuân Thành ESLA

166 Xem tiếp

Dự án trại thiết bị trại gà thịt

Dự án trại thiết bị trại gà thịt

Tổng thể dự án 3 nhà gà thịt lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống làm mát, hệ thống ăn tự đông, hệ thống uống, máy..

717 Xem tiếp

Thương hiệu đối tác