Hỗ trợ online

Chính sách - Quy Định Chung

Chính sách và quy định chung

 1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng
  Khi sử dụng Website xuanthanhesla.com của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật hậu cần nông nghiệp Xuân Thành ( Xuân Thành E.S.L.A), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”.  XUÂN THÀNH E.S.L.A có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.
 2. Tính chất của thông tin hiển thị
  Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về  XUÂN THÀNH E.S.L.A, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà  XUÂN THÀNH E.S.L.A đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.
 3. Chính sách về bảo mật thông tin
  Xem tại đây.
 4. Liên kết đến Website khác
  Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này.  XUÂN THÀNH E.S.L.A không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.  XUÂN THÀNH E.S.L.A từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.
 5. Liên kết từ Website khác
   XUÂN THÀNH E.S.L.A không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của  XUÂN THÀNH E.S.L.A.
 6. Miễn trừ trách nhiệm
  Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía  XUÂN THÀNH E.S.L.A về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.
   XUÂN THÀNH E.S.L.A từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
  Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng  XUÂN THÀNH E.S.L.A, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc: (1) Sử dụng các thông tin trên website này; (2) các truy cập kết nối từ website này; (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của  XUÂN THÀNH E.S.L.A.
  Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
 7. Quyền sở hữu trí tuệ
  Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của  XUÂN THÀNH E.S.L.A và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho  XUÂN THÀNH E.S.L.A và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của  XUÂN THÀNH E.S.L.A.
 8. Điều chỉnh và sửa đổi
   XUÂN THÀNH E.S.L.A bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.
 9. Chính sách bảo hành
  Xem tại đây.
  XUÂN THÀNH E.S.L.A Nhập hàng từ các đối tác nước ngoài và các nhà sản xuất khác trong nước  vì vậy “Chính sách bảo hành” phụ thuộc hoàn toàn vào Đối tác bán hàng. Tuy nhiên,  XUÂN THÀNH E.S.L.A chịu trách nhiệm tìm hiểu và tư vấn cho khách hàng những “Chính sách bảo hành” có lợi nhất cho khách hàng và có thể trở thành trung giang bảo hành nếu khách hàng có yêu cầu.
 10. Chính sách vận chuyển
  Xem tại đây.
  XUÂN THÀNH E.S.L.A Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và có thể giao hàng trực tiếp từ nhà cung cấp nước ngoài đến công trình khách hàng cho nên   vì vậy “Chính sách vận chuyển” phụ thuộc hoàn toàn vào Đối tác bán hàng. Tuy nhiên,  XUÂN THÀNH E.S.L.A chịu trách nhiệm là trung giang bán hàng, đảm bảo việc khách hàng nhận được hàng hóa, kiểm tra và đồng ý nhận hàng thì chúng tôi mới thanh toán hóa đơn cho Đối tác bán hàng.
 11. Chính sách đổi trả hàng
  Xem tại đây.
  XUÂN THÀNH E.S.L.A Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và có thể giao hàng trực tiếp từ nhà cung cấp nước ngoài đến công trình khách hàng cho nên    “Chính sách đổi trả hàng” phụ thuộc hoàn toàn vào Đối tác bán hàng. Tuy nhiên,  XUÂN THÀNH E.S.L.A chịu trách nhiệm tìm hiểu và tư vấn cho khách hàng những “Chính sách đổi trả hàng” có lợi nhất cho khách hàng và có thể trở thành trung giang đổi trả hàng nếu khách hàng có yêu cầu.
 12. Các hình thức thanh toán

Xem tại đây

 Các tin khác

Thương hiệu đối tác