1
Bạn cần hỗ trợ?

Tư vấn kỹ thuật

Cách thiết kế chuồng trại chăn nuôi Gia Cầm Cồng Nghiệp

Cách thiết kế chuồng trại chăn nuôi Gia Cầm Cồng Nghiệp

Chuẩn bị điều kiện chăn nuôi gà thịt công nghiệp

222 Xem tiếp

Evaporative Cooling Season on The Farm

Evaporative Cooling Season on The Farm

Keeping livestock cool and comfortable during hot weather is an important function for any farmer. The more comfortable your stock is, the more..

629 Xem tiếp

Hướng dẫn thiêt kế trại gà thịt

Hướng dẫn thiêt kế trại gà thịt

Bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế trại và chăm sóc gà thịt. Trọn bộ tài liệu download.

768 Xem tiếp

Thương hiệu đối tác